SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM – pro vady řeči

Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary

VADY ŘEČI

Roční zpráva školy

Pro školy

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení

Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary

Aktuální informace webu MŠMT
Legislativa:

Školský zákon č. 561/2004 Sb. najdete v odkazu: www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-1-2017-do-31-8-2017

Vyhláška č. 73/2005 Sb. , novelizovaná vyhláškou č. 147/2011 Sb.
a
Vyhláška č. 72/2005 Sb. , novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb.

Speciální vzdělávání: najdete v odkazu:

Asociace logopedů ve školství:

TĚŠÍME SE NA VÁS