SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM – pro vady řeči

Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary

VADY ŘEČI

TĚŠÍME SE NA VÁS