Jak můžete svému dítěti pomoci?

 

Několik zásad pro komunikaci s dítětem:

 • hrajte si společně s dítětem, rozvíjíte tak jeho schopnoti porozumění, spolupráce a vědomí potřebnosti;
 • často si s dítětem zpívejte, říkejte si říkanky a básničky z knížek pro děti, rozvíjíte jeho slovní zásobu, rytmiku, práci s dechem ad.;
 • napodobujte zvuky okolí (zvířata, stroje, věci běžné denní potřeby) s Vašimi malými dětmi, rozvíjíte jeho sluchové vnímání a rozlišování, stejně tak jako řečové schopnosti;
 • respektujte pravidlo „častěji a po krátkou chvíli“, nepřetěžujte dítě, ale věnujte se mu.


Několik doporučení čemu se vyvarovat:

 • neupozorňujte na to, že dítě špatně mluví, ani ho za to netrestejte,
 • nepřerušujte ho, ale reagujte poté na jeho sdělení,
 • nenuťte dítě k řečovému projevu před cizími lidmi, pokud je mu to nepříjemné,
 • nenuťte dítě k řeči slovy „Mluv!“ nebo „Zopakuj to!“,
 • buďte trpěliví, dejte dítěti čas, motivujte ho, pochvalte ho za každý pokrok, ale neuplácejte ho a dodržujte stanovená pravidla.

 

Naše budova:

budova skoly


Co si vzít s sebou na návštěvu logopeda:

 • Veškeré zprávy a dokumentaci dítěte, která je pro kompletní diagnostiku důležitá, např. zprávy z foniatrie, neurologie, psychologie apod.
 • Máte nějaké konkrétní otázky? Připravte si je a neváhejte se zeptat.
 • Již jste s dítětem něco trénovali? Vezměte materiály s sebou.

Naše pracoviště:

logopedna malalogopedna velka