SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM – pro vady řeči

Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary

ID datové schránky: t74mrp5

Nabízíme

SPC přijme psychologa, pro více informací nás kontaktujte na tel. 775 891 113 nebo 605 941 809.

Školní dotazník ke stažení naleznete  v sekci Odkazy.

 

 Provozní doba SPC:

Pondělí      8.00 – 18.00

Úterý          8.00  – 18.00

 Středa        8.00  –  18.00

 Čtvrtek      8.00  –  18.00

 Pátek          8.00  –  13.00

SPC pro vady řeči zajišťuje:

1) standardní činnosti SPC

2) standardní činnosti speciální pro klienty s vadami řeči

 • logopedická diagnostika dítěte, žáka (logopedická diagnostika, speciálně pedagogická diagnostika, sociální diagnostika) a depistáž poruch komunikace
 • zpracování anamnézy
 • vypracování zprávy z vyšetření pro ZZ (zpracování odbobrných lékařských zpráv, speciálně pedagogické/logopedické vyšetření)
 • vypracování doporučení ke vzdělávání ( pro MŠ, ZŠ, SŠ)
 • zporacování programů logopedické intevence
 • aplikace logopedických terapeutických, stimulačních, edukačních a reedukačních postupů
 • práce s žáky s potřebou logopedické péče (s úpravou vzdělávacích programů, bez úpravy vzdělávacích programů)
 • instruktáž pro rodiče, pedagogy a veřejnost
 • vedení logopedických záznamů o individuální logopedické péči
 • tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace
 • individuální logopedické terapie
 • konzultace pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce, školy a školská zařízení

Komu nabízíme péči:

 • klientům s vadou řeči

Náš profesionální tým:

obr expert

Mgr. Klára Píšová – ředitel SPC

Mgr. Dagmar Zdanovcová – logoped SPC

Mgr. Hana Václová – logoped SPC

Mgr. Jiřina Benešová– logoped SPC

Mgr. Marcela Čapková – logoped SPC

Mgr. Renata Svozilková – logoped SPC

Mgr. Zuzana Vostřelová – logoped SPC (t.č. na rodičovské dovolené)


Kdy navštívit logopeda:

 • Dítě do 2 let aktivně neutváří dvouslovné věty, jeho řeč je výrazně nesrozumitelná pro jeho blízké okolí
 • Dítě do 3 let vůbec nemluví
 • Dítě nereaguje na otázky
 • Vaše dítě koktá!
 • Řeč 3-4letého dítěte je velmi obtížně srozumitelná, chybuje v časování a skloňování
 • U dítěte v předškolním věku stále přetrvává nesprávná výslovnost hlásek (nejčastěji L, R, Ř)!

 

Podpora rozvoje řeči – rady a tipy rodičům:

 • Mluvte s dětmi! Mluvit, mluvit, mluvit!
 • Nezapomeňte při konverzaci s dítětem udržovat oční kontakt!!
 • Nenuťte dítě ke komunikaci, zejména pokud se stydí před cizími lidmi.
 • Ptejte se dítěte a čekejte na zpětnou vazbu.
 • Neposmívejte si dítěti, když mu něco nejde, naopak motivujte ho, chvalte!
 • Čtěte dětem knížky, rozvíjíte jejich slovní zásobu, fantazii. Můžete se později k tématům společně vracet. Upevňujete svůj vzájemný vztah.
 • Kolektiv vrstevníků dítěti pomáhá rozvíjet sociální komunikaci