Speciálně pedagogické centrum

pro vady řeči

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM - pro vady řeči

Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary

 

SPC pro vady řeči zajišťuje:

 • diagnostiku dítěte, žáka (logopedická diagnostika, speciálně pedagogická diagnostika)
 • individuální logopedické terapie
 • konzultace pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce, školy a školská zařízení
 • podklady pro integraci dětí a žáků s vadami řeči (doporučení ke vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ
  a SŠ )

Komu nabízíme péči:

 • klientům s vadou řeči

Náš profesionální tým:

obr expert

Mgr. Klára Píšová – ředitel SPC

Mgr. Dagmar Zdanovcová – logoped SPC

Mgr. Hana Václová - logoped SPC

Mgr. Martina Nováčková - logoped SPC

Mgr. Marcela Čapková - logoped SPC

Mgr. Renata Svozilková - logoped SPC


Kdy navštívit logopeda:

 • Dítě do 2 let aktivně neutváří dvouslovné věty, jeho řeč je výrazně nesrozumitelná pro jeho blízké okolí
 • Dítě do 3 let vůbec nemluví
 • Dítě nereaguje na otázky
 • Vaše dítě koktá!
 • Řeč 3-4letého dítěte je velmi obtížně srozumitelná, chybuje v časování a skloňování
 • U dítěte v předškolním věku stále přetrvává nesprávná výslovnost hlásek (nejčastěji L, R, Ř)!

 

Podpora rozvoje řeči – rady a tipy rodičům:

 • Mluvte s dětmi! Mluvit, mluvit, mluvit!
 • Nezapomeňte při konverzaci s dítětem udržovat oční kontakt!!
 • Nenuťte dítě ke komunikaci, zejména pokud se stydí před cizími lidmi.
 • Ptejte se dítěte a čekejte na zpětnou vazbu.
 • Neposmívejte si dítěti, když mu něco nejde, naopak motivujte ho, chvalte!
 • Čtěte dětem knížky, rozvíjíte jejich slovní zásobu, fantazii. Můžete se později k tématům společně vracet. Upevňujete svůj vzájemný vztah.
 • Kolektiv vrstevníků dítěti pomáhá rozvíjet sociální komunikaci